Tag Archives: phần còn lại pha loãng rồi tưới vào bồn hoa thì kiến sẽ bò đi hết.