Tag Archives: nhấc mâm ép nút của vòi nước lên rồi bỏ miếng đệm cao su ra. Căn cứ vào đường kính của tấm ép dùng xăm xe đạp cắt một miếng to hơn khoảng 1