Tag Archives: ngâm ngập chậu thì càng tốt. Nếu không thể làm cho chậu sành ngập nước thì bạn hãy làm thế nào đó để chậu có thể ngấm đề nước