Tag Archives: Nếu bạn sơ ý để tàn thuốc lá hay đầu que diêm còn cháy rơi lên bàn thì trên mặt bàn có thể lại vết cháy. Nếu như chỉ là cháy trên bề mặt sơn