Tag Archives: nếu bạn đem phơi nắng hoặc để gần lửa thì da giày sẽ bị khô cứng lại. Do vậy