Tag Archives: mạt cưa còn ẩm đốt lên sau đó đem treo các đồ vật bằng mây tre lên cho ám khói đều khắp rồi chùi rửa cho thật sạch là được.