Tag Archives: lá úa vàng thậm chí còn mau chết thì cây đang bị thiếu đạm. Nếu sức sinh sản của hoa không cao