Tag Archives: Không nên xây nhà dưới chân núi và đầu hẻm núi.