Tag Archives: Dưới cầu thang chỉ nên làm một cái kho nhỏ chứ không nên làm với mục đích khác. Bởi đây là một khoảng không gian hẹp