Tag Archives: Các loại đồ sứ nói chung có một đặc điểm là rất mỏng manh cho nên nếu chùi rửa theo cách thông thường thì không thể sạch được. Tuy nhiên