Tag Archives: bạn nên dùng giấm lau sạch đi một lượt chứ không nên chỉ dùng nước thường để lau. Làm như vậy