Tag Archives: bạn không thể rửa theo cách thong thường mà phải làm theo cách sau đây: Cho vài chai một ít cát sỏi hoặc một ít vỏ khoai tây đã rửa sạch cùng một ít nước. Lắc chai cho thật mạnh