Tag Archives: bạn hãy trộn mạt cưa với loại keo mà người ta thường dùng để pha với vôi quét tường nhét vào những vết nứt đó. Sau đó