Tag Archives: bạn hãy ngâm tre trúc vào dưới nước sình lầy trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên