Tag Archives: bạn chỉ cần dội nước và cọ rửa bằng chổi tre là sân sẽ sạch bóng ngay.