Khắc Phục Khi Trên Thảm Bị Những Vết Cháy

Khi trên thảm bị những vết cháy.

Nếu vết cháy trên thảm không nhiều lắm, bạn có thể dùng bàn chải cứng để chải vết cháy đi. Nếu vết cháy khá rộng thì bạn không nên sử dụng cách đã nêu trên mà phải cắt lớp thảm bị cháy đi sau đó lấy miếng thảm tương ứng để đè dưới chân các đồ dùng gia đình. Ngoài ra, bạn cũng phải dùng bàn chải chải cho lớp thảm không bị bẹp xuống rồi dùng hồ hoặc keo dính dính miếng thảm mới đó vào nơi cắt là được.